25June2024

Människan måste lära sig hästens språk

Leslies kurser och artiklar vänder sig till folk som är intresserade av att lära sig mer om relationen mellan häst och människa. Leslies tekniker är helt utan att rädsla, våld, tvång, gimmicks, drillning eller utmattning för att få kontroll. Alla som är intresserade av att lära sig och vill förbättra sin relation med hästen är välkomna.

Leslie lära ut hur man utvecklar en känsla för hästen och hur den ska användas för att förbättra kommunikationen. Målsättningen är att hästen bättre ska kunna förstå vad som förväntas.

– Vid mina clinics lär jag människor att samarbeta med hästen, berättar Leslie. Det handlar om att vara tillsammans och arbeta med varandra istället för mot varandra. Det är människan som gör valet och som har ansvaret. Hästen har en medfödd naturlig förmåga och vilja att anpassa sig till en situation, hästen samarbetar gärna bara det sker på rätt sätt. Han är en tänkande och beslutsfattande individ. När hästen känner en bra relation kan han fatta beslutet att vara tillsammans med människan. Det är den bästa relationen man kan få till sitt djur.

Människan har det talade ordet som sitt huvudsakliga språk. En häst kommunicerar med känsla, ett helt annat språk men som inte på något vis är oåtkomligt för människan att använda. Det finns många goda hästmänniskor som förstått hur man kommunicerar med hästar på hästars vis. En kunskap som ofta är nedärvd från en generation till annan.

– Tyvärr är det vanligt att höra "Hästen gör inte som jag säger", fortsätter Leslie. Jag hoppas innerligt att den dagen kommer då människan inser det felaktiga i detta uttryck. När man säger så förutsätter man att hästen verkligen förstod vad han blev tillsagd och att han sedan valde att inte lyda order! Hur vet ryttaren att hästen verkligen förstod?

Leslie ser det som människans skyldighet att lära sig hur man visar hästen vad man vill. Kommunikationen ska göras på ett sätt som gör det möjligt för hästen att förstå vad som förväntas av honom. Världshistorien är full av exempel på hästar som fått utstå våld och stress för att de inte förstått vad som förväntats av dem! Tyvärr är det en mycket vanlig situation även idag i modern tid. Vi har våra inpräntade vanor som vi ärvt och som kan vara svåra att få bort.

– Det tar tid att lära sig nya saker, säger Leslie. Man måste ha tålamod för att få bort gamla vanor och lära in nya. Att lära sig ett nytt språk är svårt. När det dessutom är ordlöst och grundar sig på känsla är det ännu svårare - men inte omöjligt!

För att få en rättvis relation måste man tänka på ett helt annat sätt än vad man kanske är van vid. Hästen är inte en slav, en betjänt eller en motståndare. Hästen är en sann vän! Genom att byta attityd belönas man med ett kamratskap som man inte ens kunnat drömma om.

– Hästen har ett naturligt rörelseschema, fortsätter Leslie. Vi börjar med att lära oss hur den egna hästen rör sig för att sedan se vad vi ska utveckla och vad vi ska förhindra. Oftast kan hästen redan det mesta som vi begär av honom. Det är bara upp till oss att förstå hur vi ska tala om för honom vilka naturliga rörelser han ska använda och när vi önskar dessa.

Eftergift är en av nycklarna till en framgångsrik kommunikation med hästen. Det är också nyckeln till kommunikation med känsla.

– Det är fantastiskt att se när det fungerar mellan en elev och dennes häst, ler Leslie. Jag iakttar varje nyans i samspelet och försäkrar mig om att det verkligen fungerar innan vi är klara med en lektion. När man väl förstått vad det innebär är upplevelsen där för evigt! Sedan får man experimentera och utvecklas efterhand.